Formulár na odstúpenie od zmluvy

Steel constructions s.r.o.,

Starý Hrádok 33,

935 56 Starý Hrádok

www.steelconstructions.sk
(vyplňte a zašlite tento formulár len v prípade, že si želáte odstúpiť od zmluvy)


— Komu: Steel constructions s.r.o., starý Hrádko 33, 935 56 Starý Hrádok, 0948184394, info@steelconstructions.sk

— Týmto oznamujem/oznamujeme (*), že odstupujem/odstupujeme (*) od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby (*) : ..............

— Dátum objednania/dátum prijatia (*) ..............

— Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) ..............

— Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov (*) (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

— Dátum ..............

(*) Nehodiace sa prečiarknite.


Tel. : 0948 184 394, branislav.bakos@steelconstructions.sk